Seznam aplikovaných nařízení vlády podle zákona č. 22/1997Sb. a č. 90/2016 Sb.

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb. a nařízení vlády č. 229/2012 Sb. (směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/42/ES ve znění směrnice Evropského parlamentu a rady č. 2009/127/ES a č. 2012/32/EU)

 

Nařízení vlády č. 116/2016 Sb. o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh (směrnice Evropského parlamentu a rady č. 2014/34/EU)

 

Nařízení vlády č. 117/2016 Sb. o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh (směrnice Evropského parlamentu a rady č. 2014/30/EU)

 

Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh (směrnice Eropského parlamentu a rady č. 2014/35/EU)

 

Aktualizováno: 02.01.2017