PROVOZOVANÉ STROJNÍ ZAŘÍZENÍ


imageCo musíte udělat, chcete-li posoudit bezpečnost Vámi provozovaného strojní zařízení?

Je to jednoduché, stačí nás kontaktovat emailem nebo telefonicky a sdělit nám několik základních informací o strojním zařízení. Dalším možným způsobem jak nám sdělit Váš požadavek, je vyplnit připravený poptávkový formulář v záložce Kontakt. Garantujeme Vám, že nejpozději do 24 hodin Vám odpovíme.

 

Jaké doklady musíte mít k dispozici?

Nejlepší je mít k dispozici původní technickou dokumentaci, to znamená návod k použití a elektrické, případně pneumatické a hydraulické schéma. Pokud již neexistuje, nebo není možné ji opatřit, musí se vypracovat místní provozní bezpečnostní předpis.

 

Jaký je další postup?

Provedeme u Vás ve firmě prohlídku a zkoušky strojního zařízení podle aplikovatelných požadavků nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Na základě toho vypracujeme protokol o zkouškách a ověření, který je podkladem pro kontrolu Státním úřadem inspekce práce a oblastním inspektorátem práce podle zákona č. 251/2005 Sb.

 

Jak dlouho celý proces trvá?

Po vystavení objednávky a provedení prohlídky strojního zařízení je zpravidla celý proces ukončen do 14 dnů. Termín je garantován v cenové nabídce.

 

Jaká je cena?

Cena je stanovena podle složitosti strojního zařízení a bude uvedena v cenové nabídce. Cenovou nabídku Vám zašleme poté, co nás budete kontaktovat a sdělíte nám základní údaje o strojním zařízení.

 

Co garantujeme?

Profesionální, individuální a přátelský přístup a také absolutní diskrétnost. O tom vypovídají i reference našich zákazníků. Máme více než 20 let zkušeností v oboru.

 

LEGISLATIVA

Provozovatel strojního zařízení má za povinnost provozovat strojní zařízení ve shodě s nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
Toto nařízení vlády bylo plně převzato do právního řádu ČR na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/104/ES - kodifikované znění směrnice 89/655/ES. Kontrolou dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce je podle zákona 251/2005 Sb. o inspekci práce pověřen Státní úřad inspekce práce se sídlem v Opavě.

 

NĚKTERÉ NAŠE REALIZACE

imageimageimageimageimage