NOVÉ STROJNÍ ZAŘÍZENÍ

imageCo musíte udělat, chcete-li vydat ES prohlášení o shodě?

Je to jednoduché, stačí nás kontaktovat emailem nebo telefonicky a sdělit nám několik základních informací o strojním zařízení. Dalším možným způsobem jak nám sdělit Váš požadavek, je vyplnit připravený poptávkový formulář v záložce Kontakt. Garantujeme Vám, že nejpozději do 24 hodin Vám odpovíme.


Jaké doklady musíte mít k dispozici?

Pro vlastní realizaci pak bude nutné mít k dispozici následující dokumenty:

  • celkový výkres
  • elektrické schéma
  • pneumatické schéma
  • hydraulické schéma
  • návod k použití

Jaký je další postup?

Provedeme u Vás ve firmě prohlídku a zkoušky strojního zařízení podle aplikovatelných základních požadavků nařízení vlády nebo směrnic Evropské unie, které se na strojní zařízení vztahují.
Vypracujeme analýzu rizika a posoudíme, zda byly splněny všechny požadavky technických norem pro bezpečnost strojních zařízení. Na základě toho vypracujeme příslušnou dokumentaci, která bude jednoznačně prokazovat splnění všech uvedených předpisů. Tato dokumentace musí být u Vás uložena po dobu 10 let od uvedení strojního zařízení na trh nebo do provozu. ES prohlášení o shodě předáváte svému zákazníkovi. Následně se na strojní zařízení umístí značka CE.


Jak dlouho celý proces trvá?

Po vystavení objednávky a provedení prohlídky strojního zařízení je zpravidla celý proces ukončen do 14 dnů. Termín je garantován v cenové nabídce.

 

Jaká je cena?

Cena je stanovena podle složitosti strojního zařízení a bude uvedena v cenové nabídce. Cenovou nabídku Vám zašleme poté, co nás budete kontaktovat a sdělíte nám základní údaje o strojním zařízení. Cestujeme po celé ČR, doprava není účtována.

 

Co garantujeme?

Profesionální, individuální a přátelský přístup a také absolutní diskrétnost. O tom vypovídají i osobní reference našich zákazníků. Máme více než 20 let zkušeností v oboru. 


LEGISLATIVA

Základním dokumentem v procesu prokazování shody jsou pro výrobce strojních zařízení zákony:

1) č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 34/2011 Sb., zákona č. 100/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 91/2016 Sb.

2) č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh


Nutným předpokladem je splnění základních požadavků všech nařízení vlády (směrnic Evropského parlamentu a Rady), které se na daná strojní zařízení vztahují.

Jsou to zejména:

  • nařízení vlády č. 176/2008 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení  (směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/42/ES)
  • nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh (směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/30/ES)
  • nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh (směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/35/ES)

Toto se týká i rekonstrukce, renovace nebo modernizace provozovaného strojního zařízení. Za uvedení na trh nebo do provozu se považují i strojní zařízení vyrobená nebo dovezená pro vlastní potřeby při podnikání.

 

NĚKTERÉ NAŠE REALIZACE

imageimageimageimageimageimageimageimageimage